Πρόεδρος: Άγγελος Κοβότσος
Γραμματέας: Χρύσα Βελησσαρίου
Ταμίας: Αργύρης Θέος