Πρόεδρος: Άγγελος Κοβότσος
Γραμματέας: Σπύρος Τσιφτσής
Ταμίας: Αργύρης Θέος