Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο αρχείο εθελοντών μας, ώστε να σας ενημερώνουμε για διάφορες καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες που πραγματοποιούμε, αλλά και ευκαιρίες για ταξίδια Erasmus+