Η Εκπαίδευση είναι καίρια δραστηριότητα για την Smiling Sketches και μοιράζεται ανάμεσα στην έρευνα και την διδασκαλία.

Α. Έρευνα

Το Σκίτσο που Γελά

Πρόγραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης με χρήση τεχνικών θεάτρου forum. Ερευνητική υπόθεση είναι ότι Το Σκίτσο που Γελά προκαλεί βελτίωση της ενσυναίσθησης των εκπαιδευομένων. Πριν ακόμη την δημιουργία της Smiling Sketches, Το Σκίτσο που Γελά έτυχε της αιγίδας του ΙΕΠ. Η εταιρεία πήρε το όνομά της απ’ αυτό.

Το Σκίτσο που Γελά έχει πολλαπλούς αποδέκτες: άλλοτε μετασχηματίζεται για να προσεγγίσει εκπαιδευτικούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την οπτικοακουστική γλώσσα σαν εργαλείο διδασκαλίας, άλλοτε μετασχηματίζεται, προσεγγίζοντας αρχαρίους, που θέλουν να μάθουν πώς δημιουργούμε μία ταινία από την αρχή ως το τέλος.

Κοινή συνιστώσα στις παραπάνω προσεγγίσεις είναι η χρήση των βιωματικών τεχνικών του θεάτρου forum, με σκοπό την δημιουργία ομάδας που συνεργάζεται και δημιουργεί με κοινό στόχο.

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον Αργύρη Θέο στο argie@smilingsketches.com

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης στο Σκίτσο που Γελά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εδώ:

https://forms.gle/o319hhxA6S31bV8m8

B. Εκπαίδευση

Γ. Μαθήματα για νέους και/ή ενήλικες