Το Σκίτσο που Γελά – σε συνεργασία με το 6ο HΓΕΛ Λάρισας. Εκπαίδευση εφήβων μαθητών.